Suning HK 肃宁 香港 | Suning County News

Suning County News

煢煢孑立,形影相吊

2016-06-08
詞目    煢煢孑立,形影相吊發音    qióng qióng jié lì,xíng yǐng xiāng diào釋義    煢煢:孤獨的樣子;孑:孤單;形:指身體;吊:慰問。孤身一人,只有和自己的身影相互慰問。形容無依無靠,非常孤單。出處    漢·張衡《思玄賦》:“何孤行之煢煢兮,孑不群而介立。”晉·李密《陳情表》:“煢煢孑立,形影相吊。”
------分隔线----------------------------
栏目列表